Pengambilan Piagam PKKMB 2017

Pengumuman bagi Peserta PKKMB mengenai pengambilan Piagam PKKMB dapat dilihat pada lampiran berikut. 

Terima kasih.

Pengumuman Pengambilan Piagam PKKMB 2017